Mail: hans.zeelenberg@gmail.com?subject=Reactie op het bouwproces

B o u w e n     i n     B a r l o

L.U.: zondag 01-08-2021 / 10.52 uur                                                                                                                                          HazeSoft-2020

Rond 1500 werden er in Barlo en Aalten een tweetal papierfabriekjes/papiermolens opgericht: een aan de Slinge en een aan het Zilverbeekje in Barlo. De gebroeders Pannekoek dreven de papiermolen in Barlo. Het heldere water en zand van het beekje werd zeer geroemd, want hierdoor was men in staat helderwit papier te maken.


In 1826 schrijft Isaak Nijhoff in De Statistieke Beschrijving van Gelderland: ‘…het zg. zilverzand bij Barlo, tusschen Aalten en Groenlo, toen reeds en terecht, aangezien voor zand met kleurlooze glimmer, uitgegraven uit de oever der zilverbeek…’.


Toen er door de landeigenaren veel sloten werden gegraven om de afwatering beter te regelen, droogde de Zilverbeek in de zomer langzaam uit en rond 1560 werd dat het einde van Barlo’s papierfabriek. Later kwam op deze plek een ‘pottenfabriek’. Op deze plek werd toen veel zilverzand gewonnen voor de pottenbakkerij. Later heeft men deze zandput gedempt met opgebrachte grond.


Er is hier dus geen stabiele ondergrond om op te bouwen dus moest eerst alle opgebrachte grond worden verwijderd en weer worden opgevuld met een stabiel zanddek dat iedere 30 cm werd aangetrild. Er is ruim 950m3 grond aangevoerd. Men is hier 3 dagen mee bezig geweest. Met 2 kranen, 2 zware trilplaten en 58 vrachtwagens ‘stabiel’ zand hebben de mannen van Loonbedrijf CWV Barlo BV de klus geklaard.

Omdat de oprit van buurman Henk erg stijl afloopt en wij aan die kant op de erfgrens bouwen, moest langs die kant nogal diep gefundeerd worden. Daar is dus diep uitgegraven en heeft metselbedrijf Oude Breuil het eerste stuk fundering aangebracht. Daarna werd aan die kant de bouw aangevuld en werd de oprit van Henk weer berijdbaar gemaakt.

Het grondwerk